Schowek - Wyszukiwarka ofert

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Nestor Travel Nestor Idiom oraz portale zależne

www.nestortravel.pl www.samolotem.pl www.maltawycieczki.com

Oraz wszystkie inne strony należące do Nestor Travel Michał Nestorowicz


Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Nestor Travel Nestor Idiom – Michał

Nestorowicz Mickiewicza 86 05-074 Halinów Nip 113-230-9083 m@nestor.pl

Przepisy regulujące dane osobowe ( RODO)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

kontakt w sprawie danych osobowych

Kontakt : m@nestor.pl


Cel w jakim dane osobowe są przetwarzane przez Nestor Travel Nestor Idiom – Michał Nestorowicz

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

Nestor Travel Nestor Idiom – Michał Nestorowicz przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z profilem działalności firmy i nie przekazuje Państwa Danych osobowych podmiotom trzecim chyba że jest to wymagane realizacją umowy lub zamówienia z Państwa strony . Możemy też od czasu do czasu kontaktować się z Państwem celem prezentacji własnej Nowej oferty.

Państwa Dane osobowe przetwarzane będą również do celów księgowych oraz do weryfikacji tożsamości klienta oraz organom Państwowym w zakresie ich uprawnień ustawowych.

Dane przetwarzane to :

imię (imiona)oraz nazwisko
data urodzenia
płeć
adres zamieszkania wraz z numerem telefonu
wzór podpisu
Narodowość
Dodatkowo w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu): miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

Dodatkowo dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego Państwo korzystacie do przeglądania stron internetowych również w urządzeniach mobilnych

np : adres IP oraz MAC pliki cookies stałe oraz sesyjne


Udostępnianie Danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: Linią lotniczym ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych oraz transportowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom oraz podwykonawcą np. pilotom czy przewodnikom realizującym usługi na rzecz Nestor Travel na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Do realizacji umowy zawartej z Nestor Travel Nestor Idiom – Michał Nestorowicz Państwa dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG.

Długość przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są dopóki nie cofnięta zostanie zgoda na ich przetwarzanie.

Państwa prawa w stosunku do własnych danych osobowych :

prawo do bycia zapomnianym
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
prawo do przenoszenia danych
prawo dousunięcia danych przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
prawo do ograniczenia ich przetwarzania .
prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych .* Może skutkować rozwiązaniem umowy.
prawo do cofnięcia zgodyw przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Sposób pozyskiwania danych

Bezpośredni kontakt podczas realizacji sprzedaży lub zapytania o bilet lub imprezę turystyczną / usługę turystyczną , ubezpieczenie itp.
Formularz kontaktowy
Zapis do newsletteru
Inne aplikacje lub strony www
Kontakt bezpośredni
Ochrona Państwa Danych


Zapewniamy odpowiednie środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego . Poprzez stosowne umowy z dostawcami usług internetowych oraz systemów rezerwacyjnych. Oprogramowanie anty wirusowe certyfikaty SSL.

Dokumenty są niszczone zgodnie z obowiązującymi normami .

Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.